РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

«15»липня 2011р.                                                                    № 459-р

Про затвердження складу

Регіональної ради підприємців

при Чернівецькій обласній

державній адміністрації

 

            Відповідно до статей 6 і 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 526 “Про утворення регіональних рад підприємців в Автономній Республіці Крим, областях, мм.Києві та Севастополі”, з метою залучення суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців та об’єднань підприємців до формування державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва:

 

1.                 Затвердити склад Регіональної ради підприємців при Чернівецькій обласній державній адміністрації (далі – Регіональна рада підприємців), що додається.

 

2.     Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації:

 надати відповідну організаційну допомогу у проведенні першого засідання Регіональної ради підприємців з метою обрання голови ради підприємців, його першого заступника та заступника;

вжити заходів щодо створення належних умов для роботи  Регіональної ради підприємців;

забезпечити участь своїх представників у засіданнях Регіональної ради підприємців.

 

3.                 Управлінню з питань внутнішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації забезпечити постійне інформування громадськості шляхом розміщення у місцевих засобах масової інформації та офіційному веб-сайті повідомлень про діяльність Регіональної ради підприємців.

 

4.                 Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації  Гайничеру М.І.

 

Голова обласної

державної адміністрації                     підпис                                         М.Папієв

       

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної                                                                     

державної адміністрації

15.07.2011 2011  №  459-р

СКЛАД
Регіональної ради підприємців при Чернівецькій обласній державній адміністрації

Астратенко

Сергій Васильович

приватний підприємець (за згодою)

Баранов

Валерій Михайлович

голова Інформаційно-консультаційного центру сільського туризму (за згодою)

 

Білик

Іван Михайлович

голова Чернівецького  обласного відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму України (за згодою)

Глібка

Василь Танасович

 

приватний підприємець (за згодою)

Кирпушко

Ярослав Васильович

директор Буковинського центру реконструкції та розвитку (за згодою)

 

Кухарчук

Ігор Юрійович

голова правління Чернівецького міського Центру захисту приватних підприємців та підприємств малого бізнесу (за згодою)

 

Продан

Василь Сафронович

приватний підприємець (за згодою)

Пуршага

Олександр Іванович

приватний підприємець (за згодою)

Раздорський

Руслан Анатолійович

Секретар

приватний підприємець (за згодою)

Стефюк

Любов Миколаївна

голова правління ВАТ “Кіцманське АПП 17739”(за згодою)

 

Чупіков

Олексій Васильович

заступник

голова виконавчого комітету Чернівецької обласної громадської організації “Європейський рух” (за згодою)

 

Шешур

Ярослав Миколайович

1-й заст.

директор “Круп’янського цегельного заводу”(за згодою)

Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації           підпис                      В.Бурлака